SAIS Årsmöte 2011

På onsdag nästa vecka är det dags för SAIS årsmöte 2011. För de som inte kan närvara personligen så finns möjlighet att delta via Skype. Planen är att sätta upp en Skypekonferens där de som vill kan delta. Mer detaljerad information kommer senast dagen innan årsmötet när jag har testat tekniken på plats.

Kallelse till Svenska AI-sällskapets årsmöte.
Alla medlemmar i SAIS är härmed kallade till årsmöte den 25 maj kl 17:00-c:a 18 i samband med SCAI den skandinaviska AI-konferensen i Trondheim.

Preliminär dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsperson
5. Dagordningens fastställande
6. Exjobbspris 2011
7. SAIS webbsida
8. SAIS information
9. ECCAI information
10. Ekonomisk redovisning för 2010
11. Revisionsberättelse
12. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2010
13. Val av styrelse för verksamhetsåret 2011
14. Val av revisor för verksamhetsåret 2011
15. Val av valberedning för verksamhetsåret 2011
16. Fastställande av medlemsavgift 2011
17. Budget för verksamhetsåret 2011
18. SAIS Workshop 2012
19. SCAIs framtid
20. Övriga frågor
21. Mötes avslutande

Välkomna
Fredrik Heintz och Eva Blomqvist

This entry was posted in sais and tagged . Bookmark the permalink.