Protokoll från SAIS Årsmöte 2011

Protokollet från årsmötet den 25:e maj är justerat och finns tillgängligt här. Dagordning finns här.

På årsmötet valdes två nya styrelsemedlemmar in, Helena Lindgren från Umeå Universitet och Niklas Lavesson från Blekinge Tekniska Högskola. Helena ersätter Patrik Eklund och Niklas är ny representant för BTH då Paul Davidsson numera företräder Malmö Högskola.

Då SAIS medel sakta börjar ta slut, så beslutade årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att hitta en ny inkomstmodell för SAIS som ska presenteras på nästa årsmöte. Vi kommer att skriva mer om det på bloggen senare.

Årsmötet beslutades även att ge Örebro i uppdrag att arrangera SAIS Workshop 2012.

This entry was posted in sais. Bookmark the permalink.