SAIS Styrelse

Idag tänker jag berätta lite om SAIS styrelse. SAIS styrelse består av 19 personer och sköter den operativa verksamheten inom SAIS. Det högsta beslutande organet är årsmötet som utser styrelse och beslutar om budget. Mellan årsmöten är det styrelsen som har ansvaret. Då SAIS är en intresseförening som ska spegla AI-området i Sverige, både forskning och industriell tillämpning, har vi valt att ha en stor styrelse med representanter från de flesta universitet med AI-forskning samt ett fåtal företag (Ericsson och AstraZeneca). Vi tar tacksamt emot förslag på företagsrepresentanter för att ytterligare bredda oss.

Styrelsen brukar ha c:a 3-4 möten per år, oftast via telefon då vi är utspridda över hela landet. Det som främst diskuteras är aktuella ärenden samt återkommande punkter som SAIS workshop och SAIS exjobbspris. Det senaste mötet var i förra veckan då vi diskuerade en ny inkomstmodell för SAIS, tankar om att ta fram en forskningsvision för svensk AI-forskning samt SCAIs framtid. Mer om detta framöver.

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor, funderingar eller förslag på saker vi skulle kunna göra. Du kan antingen kontakta en enskild styrelserepresentant eller hela styrelsen direkt. En fullständig förtecknig över styrelseledamöter finns här.

This entry was posted in sais. Bookmark the permalink.