Organization

ORGANIZING COMMITTEE
Lars Karlsson, Örebro university
Julien Bidot, Örebro university

PROGRAM COMMITTEE
Marcus Bjäreland, AstraZeneca
Eva Blomqvist, Jönköping university
Henrik Boström, Stockholm University
Paul Davidsson, Malmö University
Patrick Doherty, Linköpings universitet
Göran Falkman, University of Skövde
Robert Feldt, Chalmers
Peter Funk, Mälardalen University
Fredrik Heintz, Linköpings universitet
Anders Holst, SICS
Magnus Johnsson, Lund University
Danica Kragic, Kungliga Tekniska Högskolan
Niklas Lavesson, BTH
Helena Lindgren, Umeå University
Jacek Malec, Lund University
Lars Mollberg, Ericsson AB
Cecilia Sönströd, Högskolan i Borås