Konferenser i Örebro: Robotik, Independent Living

Örebro universitet

Två konferenser med AI-anknytning går av stapeln i Örebro nu i höst.

Den första är European Conference on Mobile Robots (ECMR) som tar upp robotik-relevanta ämnen som perception, kartläggning, navigering, planering, inlärning och kognitiv robotik. ECMR äger rum den 7-9 september vid Örebro universitet.

Den andra är Technology for Independent Life den 13 oktober, en konferens om teknologi för att stöjda äldre personer i vardagslivet så att dessa kan bo hemma längre och uppnå större självständighet, integritet och en högre livskvalitet. Det handlar bl a om hälsorobotik och intelligenta sensornätverk. Inget program fanns tillgängligt vid detta inläggs publicering, men vi räknar med att det snart finns.

About Lars Karlsson

Professor i datavetenskap vid Örebro universitet. Doktorsexamen från Linköping 1999, om logiker för handlingar och förändring. Forskar nu om planering for robotsystem.
This entry was posted in conference, Europe, robotics. Bookmark the permalink.