Monthly Archives: April 2013

Renässans för Artificiell Intelligens

Området Artificiell Intelligens är sedan ett antal år föremål för ett kraftigt ökande intresse. Resultaten från de första snart sextio åren av forskningsfältet artificiell intelligens har fått ett blandat bemötande. Å ena sidan menar många kritiker att trots de enorma … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Renässans för Artificiell Intelligens